Har EiendomsMegler 1 salgsgaranti?

Salgsgaranti: Dersom boligen ikke blir solgt etter 6 måneder står du fritt til å si opp avtalen. Du slipper da å betale for tiden eiendomsmegleren har brukt. Betal etter salget: EiendomsMegler 1 sender ingen regninger før boligen din er solgt og sluttoppgjøret er gjennomført.

Hva om megler ikke får solgt?

Mener man at det er meglers feil at boligen ikke blir solgt, sier eiendomsmeglerloven at man kan si opp oppdraget uten varsel. Dette gjelder for begge parter. Forbrukerrådet anbefaler å gjøre dette skriftlig. Megler har da krav på et rimelig vederlag for utført arbeid.

Kan man prute på EiendomsMegler?

Du må gjerne prute på megleren, men det er ikke mest effektivt for å få ned prisen på meglertjenesten. Det mener Thomas Bartholdsen, fagdirektør i Forbrukerrådet. – Eiendomsmeglerne har en forhandlingskompetanse som gjør at de ofte er flinkere til å forhandle enn sine kunder, sier Bartholdsen.

LES OGSÅ  Hvor skal valpen sove om natten?

Har EiendomsMegler 1 salgsgaranti? – Related Questions

Kan en eiendomsmegler bli erstatningsansvarlig?

Eiendomsmeglere er underlagt et strengt profesjonsansvar. Det innebærer at eiendomsmeglere kan bli erstatningsansvarlige dersom de ikke utfører sitt arbeid på en aktsom måte. Erstatningskrav kan fremsettes både fra selger og kjøper.

Er eiendomsmegler godt betalt?

Hva er gjennomsnittslønn for eiendomsmeglere? I 2019 hadde eiendomsmeglere en snittlønn på 68 330 kroner i måneden, og 73 010 kroner i 2020. Sammenlignet med den gjennomsnittlige månedslønnen for menn og kvinner i Norge, på 51 630 kroner og 45 190 kroner i måneden, er det altså mange som tjener godt i yrket.

Hvor mye kan man prute på bolig?

Fagdirektør for bolig Thomas Bartholdsen i Forbrukerrådet mener nemlig du kan spare mellom 10.000 og 30.000 kroner på å prute på tilbud fra eiendomsmegleren.

Hvordan klage på en eiendomsmegler?

Hvordan klager jeg på eiendomsmegleren?
  1. Klag til megleren. Er du misfornøyd med eiendomsmegleren, må du først klage til megleren.
  2. Klag til Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester. Hvis dere ikke blir enige, kan du bringe klagen inn for Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester.

Hvilket ansvar har en eiendomsmegler?

Eiendomsmegleren har opplysningsplikt

En eiendomsmelger skal blant annet gi opplysninger om boligen og om boligsalgsprosessen. Dette betyr for eksempel at eiendomsmegleren før kjøpet skal sørge for at potensielle kjøpere får opplysninger som man hadde grunn til å regne med å få – og som kan ha betydning for avtalen.

Hva er en Eiendomsmeglerfullmektig?

En eiendomsmeglerfullmektig er en person som bedriver eiendomsmegling (det vil si opptrer som mellommann ved blant annet omsetning av fast eiendom), men som (ennå) ikke oppfyller kravene til å være eiendomsmegler. En eiendomsmeglerfullmektig kan sies å «være på vei» til å bli eiendomsmegler.

LES OGSÅ  Hva er den beste trampolinen?

Har eiendomsmeglere fast lønn?

Med garantilønn og provisjon, vil megleren få en fast lønn hver måned, i tillegg til provisjon for sine salg. Her vil lønnen variere stort og strekke seg fra 20 000 kroner til 40 000 kroner. Jo høyere garantilønn, desto lavere provisjonsprosent får megleren.

Er det mye matte i eiendomsmegling?

Kravet er generell studiekompetanse for å komme inn, og det er ikke noe krav om at du har tatt S-matte eller andre spesielle fag. Så lenge du har generell studiekompetanse kan du søke, og trenger ikke tenke på hvilke fag du har valgt. Du trenger altså ikke være spesielt god i matte!

Er det for mange eiendomsmeglere?

Siden 2009 er det blitt nesten 1.400 flere eiendomsmeglere her i landet, og de må jobbe hardere for å kapre kundene. Samtidig har norske eiendomsmeglere blant de laveste provisjonene i verden. – Det blir stadig mer konkurranse og færre oppdrag per megler.

Hvordan tjener et meglerhus penger?

Bedriften aksjemeglere jobber for kalles for meglerhus. Som aksjemegler er du ansatt der, og handler aksjer på vegne av meglerhusets kunder. Når en kunde kjøper aksjer vil det si at de kjøper en andel av et selskap. Kunden kan tjene penger på dette ved at selskapet gjør det bra.

Hva er snittet på eiendomsmegler?

Les gjerne om yrket eiendomsmegler her på utdanning.no , og se denne oversikten over utdanninger som eiendomsmegler. Ved sist opptak behøvdes det ikke veldig høy karaktersnitt – men et sted mellom 3 og 4 i snitt. Du kan se mer nøyaktig på de enkelte utdanningene i linken over.

LES OGSÅ  Er 100g 1kg?

Hva er snittet til eiendomsmegler?

Universitet og høgskole

Utdanningen gir kunnskap om kjøp og salg av fast eiendom. For å bli eiendomsmegler, må du ha en bachelorgrad i eiendomsmegling og to års praksis etter utdanningen.

Kan man ta master i eiendomsmegling?

Handelshøyskolen BI starter fra høsten 2019 et masterprogram i forretningsjus og økonomi som vil være tilgjengelig for eiendomsmeglere. Studiet kan være en mulighet for de som har bachelor i eiendomsmegling å studere videre innen juss og økonomi.

Hvor mye koster det å studere eiendomsmegler?

Ulempen er at det koster fleks, nærmere bestemt 30 til 40 000 kroner per semester. Og utdanningen strekker seg over seks semestre. Man har også alternativer i de offentlige høgskolene. I skrivende stund er det fire offentlige høgskoler som tilbyr deg å studere til en bachelorgrad i eiendomsmegling.

Kan jeg bli eiendomsmegler uten utdanning?

Kan jeg bli eiendomsmegler uten utdanning? Nei, du må ha en bachelorgrad innen eiendomsmegling, samt toårig praksis som eiendomsmeglerfullmektig. Du må bestå eksamen og du må søke om eiendomsmeglerbrev fra Finanstilsynet. De eneste som kan jobbe uten utdanning, er de som allerede er advokater eller jurister.

Hvor mye tjener en eiendomsforvalter?

Men snittlønnen for en eiendomsmegler er per i dag rundt 715.000,- i året.

Leave a Comment