Finnes det ville bier i Norge?

Hvilke bier lager honning?

Honning lages av den domestiserte europeiske honningbie Apis mellifera ( l. apis – bie; mellifera – honningbærer).

Hvor mange arter av bier finnes det i Norge?

Norge har 208 biearter. Opp til 30 prosent av all maten vi spiser stammer fra planter som er pollinert av bier. En honningbie produserer ca en teskje honning i løpet av sitt korte liv. For å produsere én kilo må biene fly en distanse som tilsvarer omtrent tre ganger rundt jorda.

Hvor lever honningbier?

Honningbier
Gruppe: Apinae
Antall arter: 10
Utbredelse: varmere strøk, innført til det meste av verden
Habitat: skog, eng, lyng

Finnes det ville bier i Norge? – Related Questions

Er det bier i Nord Norge?

I 2005 ble regelverk for flytting av bier endret og grensa for flytting av bier ble forskjøvet fra Dovrefjell til midt i Nord-Trøndelag. Sperrelinjen ble opprettet av Mattilsynet i samråd med næringen for å unngå spredning av varroamidd. Dermed finner vi nå verdens friskeste bie-populasjoner i NordNorge.

Er humler og bier det samme?

Humler er bier? – Ja, humle er en bie og bie er en veps. Ordenen de tilhører heter alle veps.

Hvor kommer honning fra?

Hva er honning? Honning lages av bier, fra nektar de henter fra blomster. Biene suger nektaren ned i magen hvor den blir tilsatt enzymer og fordøyes, den blir så lagt i voksceller i kuben hvor den tørkes før birøkteren kommer og henter honningen.

Hvor bor ville bier?

Flesteparten av de ville biene er varmekjære og eksisterer på de klimatisk gunstigste plassene i Norge. Solrike, tørre sand- eller leirholdige bakker, sandstrender eller elvebredder er særs gunstige levesteder. De ville biene er meget ulike de mer kjente honningbiene som bor i kuber.

Når kom honning?

De første biene utviklet seg for ca 100 millioner år siden da blomsterplantene ble til. Hulemalerier viser at mennesker har brukt honning og holdt bier i minst 10 000 år. Det er funnet 1400 år gammel honning i Egypt som fortsatt er spiselig!

Hvor bor humle?

Humler
Familie: Langtungebier
Gruppe: Apinae
Antall arter: Mer enn 250 i verden 35 i Norge
Habitat: skog, mark, åker, eng og hager hvor humlene finner egnede blomsterplanter med nektar og eller blomsterstøv.

Er humla farlig?

Humlene er meget fredelige dyr, og de stikker derfor bare hvis de er direkte truet, hvis man ødelegger deres bol eller ved et uhell klemmer dem. Humlestikk er derfor langt sjeldnere enn vepse- og bistikk.

Kan humle bite?

Humlene er fredelige dyr, og de stikker derfor bare hvis de er direkte truet, hvis man ødelegger deres bol eller ved et uhell klemmer dem. Humlestikk er derfor langt sjeldnere enn vepse- og bistikk.

Hvor sover humler om natten?

Vårens store humler er dronninger, alle sammen. Nå sover de sin tornerosesøvn nede i bakken. I en liten hule, ikke større enn en drue.

Kan humla stikke flere ganger?

Fakta om humler

Humler stikker sjelden, men hunnene og arbeiderne har stikkebrodd. Hannene mangler dette. En humle kan, i motsetning til en honningbie, stikke flere ganger.

Hvorfor dør så mange humler?

Humlene ser ut til å sulte i hjel, dø av alderdom eller ende som fuglemat. En mer spennende teori er at humla blir avhengig av koffein fra trærne. Hvert år blir massevis av døde humler funnet under blomstrende lindetrær i byer og bynære strøk.

Hva tiltrekker humler?

I hagen kan du for eksempel plante et staudebed med lavendel, kusymre, krokus, jonsokkoll, forglemmegei, akeleie, blåklokker, ridderspore, revebjeller og iriser. Busker som stikkelsbær og solbær gir ikke bare deilige bær, men disse er insektene også spesielt glade i.

Hva skjer hvis humler dør ut?

Mange ville blomster vil også dø ut, siden honningbier samler pollen og nektar fra hundrevis av arter. Derimot vil ikke kornavlinger bli påvirket, siden de blir bestøvet av vinden.

Hvilken blomst liker biene best?

Villblomster biene liker er blant annet kløver, løvetann, blåklokke, knoppurt, oksetunge, forskjellige erteplanter, rødknapp, blåknapp, tistler og mange fler.

Hvilken blomst liker humla best?

– Vi vet at seljer og rhododendron er spesielt viktige for humler, skriver hun i en e-post til ung.forskning.no. Seljen blomster tidlig på våren og er en viktig næringskilde for humledronningen. Hun trenger masse nektar for å bygge opp krefter etter vinteren, slik at hun kan bygge bol og etablere sin koloni.

Hva liker ikke humler?

En skål med noe søtt kan dessuten trekke insekter vekk fra blomstene de vanligvis pollinerer, og det er ikke bra for blomstene. I disse koronatider bør vi også ha respekt for insektenes smittevern. Gi derfor aldri honning til humler eller bier! I honning kan det nemlig finnes bakterier som gir yngelråte hos tambier.

Leave a Comment