Er støttemur søknadspliktig?

Du kan bygge forstøtningsmur uten å søke hvis den er inntil 1,0 meter høy og ligger minst 1,0 meter fra nabogrense. Muren kan være 1,5 meter høy hvis den ligger minst 4,0 meter fra nabogrensen. Muren må ikke hindre sikt mot vei.

Kan man bygge støttemur selv?

Lover og regler for bygging av mur

Ønsker du å bygge en støttemur som er over 1 meter høy, må du sjekke med kommunen din om muren må byggeanmeldes. Husk også å sikre murer over 1 meter mot mulige fallskader. Støttemur høyere enn 1,5 meter må vurderes og dimensjoneres av en faglig kvalifisert person.

Hvordan bygge støttemur i skråning?

Bygg et frostsikkert fundament med pukk på minst 70-80cm. Alt avhenger av hvor stor og høy støttemuren blir. Minst 10 grader helling er viktig pga trykket bak støttemuren. Når du har skråning bak støttemur må dybden i støttemuren bli enda større.

Er støttemur søknadspliktig? – Related Questions

Hvor mye armering i støttemur?

Kjøreflate inntil 0,50 meter fra kanten av muren
Høyde på mur Armerings lengde Antall lag
100 – 200 cm 120 cm 3
200 – 300 cm 200 cm 5
300 – 400 cm 260 cm 6
400 – 500 cm 280 cm 8

Hvem eier en støttemur?

Vanligvis skal en støttemur etableres på eiendommen til den eiendom som støttemuren har til formål sikre dvs her deres naboeiendom. En slik støttemur er etablert for hindre nedrasing av den overliggende eiendom samt ofte for å etablere en flatere eiendomsgrunn skal utnyttes av naboeiendommen.

Hvordan utnytte bratt skråning?

Hvis du har en skråning som du bare ønsker at skal holde seg pen, uten mye jobb, kan du plante lettstelte busker. Spirea, buskmure (Potentilla) eller svartsurbær (Aronia) er hardføre og lettstelte busker som får pene blomster. Sørg for at skråningen er mest mulig ugressfri før du planter – dekk eventuelt med duk.

Hvordan lage hage i skråning?

Fjern ugress og fyll på jord

Ofte er underlaget i en skråning en steinfylling. Det kan derfor være nødvendig å fylle på et lag med jord som er inneholder noe leire. Denne jorden holder bedre på fuktigheten og er mer stabil enn vanlig matjord. Deretter fyller du på med et lag med god, næringsrik jord.

Hvordan stabilisere skråning?

Hvis du bare skal stabilisere dette «slik det er så kan kanskje geonett gjøre susen. Et annet alternativ kan være plastring med stein, ev i gabionkasser om slike finnes for plastring, men stein med håndmakt er en voksen oppgave.

Hvordan legge mini støttemur?

Det legges ut en steinfylling min. 20 cm tykkelse og 50 cm bredde med drenering i bakkant og under sålenivå. Steinmassen skal være av 8-22 mm eller grovere knust masse som komprimeres og avrettes med knust sand 0-8 mm. Vurder behov for fiberduk mellom steinmasse og eksisterende masser.

Hvor mye koster det å støpe mur?

Prisen på grunnmur avhenger av en rekke faktorer, men i gjennomsnitt koster det omtrent 130 000 kr å støpe grunnmur eller såle. Du kan få det så billig som 60 000 kr, men noen ganger kan det koste opp mot 200 000 kr. Her skal vi se nærmere på de ulike faktorene som påvirker prisen på såle eller grunnmur.

Hvordan isolere støttemur?

Slik gjør du:
 1. Bestem isolasjonstykkelse og lengde på utstikk (L2), se sidene 11 og3.
 2. Grav ut til riktig dybde og bredde.
 3. Fyll med (100 mm) finpukk, rett av.
 4. Legg ut markisoleringen.
 5. Støttemuren settes opp.
 6. Isoler muren som vist.
 7. Legg drenering og fyll med grus eller finpukk som vist, også over isoleringen på nedsiden.

Hvordan mure tørrmur?

Tørrmuring
 1. Steinene skal mures i «forbandt», det vil si at alle vertikale linjer skal brytes.
 2. Visflaten er som regel noe skrå.
 3. En stein som er tykk og som skrår mye bør alltid spaltes (deles i høyde) en eller flere ganger for å fjerne noe av skråen.
 4. Tørrmur skal i all hovedsak brukes som den er på lengden.

Hva brukes murmørtel til?

Mørtel er et materiale som brukes i murverk til å fylle fugene mellom de enkelte mursteinene og til å binde dem sammen. Mørtel betegner også limet som brukes til å feste fliser til underlaget. Mørtel kan bestå av leire med og uten tilslagsmaterialer, eller av sand med et bindemiddel.

Hvordan blande murmørtel?

en liter vann i en murebøtte. Tilsett 1 del sement, som i dette eksemplet tilsvarer en liter. Sørg for å få rørt sementen godt ut i vannet. Mørtelen skal blandes i forholdet 1 til 12, så derfor tilsettes det 12 deler mørtel.

Hvordan legge stein i hagen?

Beleggingstein og heller legges på et stabilt underlag avrettet med 5-10 cm sand.

 1. Grav ut arealet i ca. 10 cm dybde og legg fiberduk i bunnen og langs kantene.
 2. Legg på et 5 cm tykt lag subbus og fyll med et like tykt lag med singel.
 3. Lag eventuelt kanter av kantstein eller 23 x 98 mm bord på høykant.

Hvordan legge grus i hagen?

Beregn at du skal ha plass til ca 10 cm grus. Legg fiberduk over jorden for å hindre gjennomvekst og for å hindre grusen i å trenge seg ned i jorden. En grusgang blir langt mere holdbar om du legger duk først. Legg stener i kanten av duken for å holde den på plass mens du tømmer grus oppå.

Hvor mye skal pukk komprimeres?

Grusen setter seg cirka 5 cm per 15 cm grus når den komprimeres. Mål avstanden opp til snoren du skal bruke til å bestemme ferdig høyde på belegningen, og fyll på hvis det er nødvendig.

Hva slags sand under heller?

Som settesand er steinstøv/subbus 0/5 og 0/8 mest brukt. Tilsvarende masser kan også benyttes. Settesanden bør ha en tykkelse på ca. 4-5 cm før komprimering.

Skal man komprimere Settesand?

Det er meget viktig at bærelaget rettes av med +/- 2-3 cm nøyaktighet, før settesanden legges ut. Settesanden (0-8mm støpesand /knust masse eller tilsvarende) legges ut med ca. 2 cm overhøyde og komprimeres godt. Settelag som skal bli 4 cm etter komprimering legges altså ut i tykkelse 6 cm.

Leave a Comment