Er platting søknadspliktig?

Bygging av platting er unntatt søknadsplikt. En slik platting inngår ikke i begrepet «tiltak», og faller dermed utenfor byggesaksdelen i plan- og bygningsloven. Dette betyr at bygging av en platting ikke krever byggesøknad og tillatelse.

Er det søknadspliktig å bygge terrasse?

Fra 1. mai 2021 ble det enklere og billigere å bygge terrasse på eiendommen siden mer unntas fra kravet om søknadsplikt. TRENGER IKKE TILLATELSE FRA KOMMUNEN: Nå blir det mulig å sette opp terrasse på inntil 1 meters høyde med rekkverk opptil 1,2 meter uten å søke.

Hvorfor grus under platting?

Duken er for å hindre at gresset slår rot og gror gjennom terrassen. Legg gjerne grus både under og over fiberduken. Det sikrer at duken holder seg på plass, og det gjør det også enklere å få ting i vater etterpå.

Er platting søknadspliktig? – Related Questions

Hvor mye grus under platting?

Underlaget må være stabilt, godt drenert (regnvannet bør renne bort fra veggen) og helt plant. All matjord må bort, grav ned til fast underlag, eller minst 20 cm dypt hvis grunnen er hard og tørr. Fyll så opp med 20 cm grov grus, singel eller pukk. Komprimer med valse eller pakk godt samtidig som du avretter med fall.

Hvor mye vekt tåler en platting?

— En generell anbefaling er at en terrasse bygget på bakkenivå, altså en platting, bør tåle omlag 450 kilo, forklarer Gaute Rotegård, driftsleder Montér Nesbyen.

Hva bruker man grus til?

Sand, grus og pukk brukes til en rekke byggeformål, som veier, jernbanetraseer, oljeplattformer og boliger, hvor det stilles ulike krav til egenskaper og kvalitet. Veibygging, spesielt til faste veidekker, og betongprodukter stiller de strengeste materialkravene.

Hvor tykt lag med grus?

Det eneste du trenger for å regne det ut er hvor mange kvadratmeter gårdsplassen din er og hvor tykt lag du ønsker å legge. Vi anbefaler et lag på 4-5 cm. Går vi utfra 5 cm tykkelse og 50 kvadratmeter, ser regnestykket sånn ut: 50m2 x 0,05m = 2,5m3 (kubikkmeter).

Er grus drenerende?

Grus er stein som har stort bruksområde. Grus finnes i flere størrelser og egner seg både til lavere lag og topplag. Grus kan brukes til drenering, og grus av større størrelser passer til opparbeidelse av gårdsplass og parkering.

Hva er forskjellen på terrasse og platting?

Uterom som er på bakkenivå kalles vi i dagligtale plattinger eller platter hvis de er i første etasje. Mange av de såkalte plattene er egentlig terrasser. Utkragede uteplasser kaller vi balkonger, uavhengig av om de er understøttet med søyler eller ikke.

Hvor stor platting kan jeg bygge?

En platting som er inntil 0,5 meter over bakken kan du bygge uten å søke, og plassere helt inntil nabogrensa, så sant ikke kommunen din har lagt begrensninger for dette i ditt område. En slik platting skal ikke regnes med i det arealet du har lov til å bygge på eiendommen din.»

Hvor mye fall på platting?

I hus med kjellere bør fallet være minst 1,5-2 prosent, mens det i hus uten kjeller kan være 0,7-1 prosent. Et fall på 1,5 prosent betyr at terrassen skal falle minst 1,5 cm for hver meter, mens et fall på 1 prosent betyr 1 cm for hver meter.

Hvordan få rett platting?

En platting som skal ligge rett på bakken krever at man har en drenerende grunn bestående av sprengstein eller grov singel slik at regnvann renner unna. Det er også lurt å fjerne matjordlaget før man legger et sjikt med isolerende markplater.

Hvilken betong til platting?

En platting eller terrasse i betong er vedlikeholdsfri hvis du bruker rette betongen. Til betongplatting bør du velge en betong som er frost og vannsikker som B35MF45. Armering av betongplattingen kan gjøres med enten fiberarmering og/eller tradisjonell armering avhengig av både bruksområde og geometri.

Hvilken duk under terrasse?

Før du begynner å legge terrassen, ruller du ganske enkelt ut en fiberduk (ugressduk). Legg den med 20 cm overlapp, og hold den på plass med noen betongstein, slik at den ikke blåser bort. Deretter bygger du terrassen på normalt vis. Duken vil effektivt holde ugresset helt borte.

Hvordan lage platting av stein?

Sørg for å lage fall, så vannet ledes vekk fra huset.
  1. Fyll opp bærelaget oppå jorden.
  2. Underlaget stampes grundig med en platevibrator, til det er så komprimert som mulig.
  3. Fyll settesanden oppå bærelaget.
  4. Merk opp hvor høyt steinene skal rekke.
  5. Gjør eventuelt en prøvelegging.
  6. Lag et fall på underlaget.

Hva kan brukes som lirer?

Som lirer kan du både bruke stål- eller plastrør og lekter i treverk. De graves ned i settelaget og justeres til riktig nivå og fall, og toppen på lirene skal være i nivå med undersiden av steinene som skal legges. Deretter drar du en rettholt over lirene for å justere settelaget til riktig nivå.

Hva koster det å legge skifer ute?

2.800 kroner per kvadratmeter takflate. Denne prisen dekker både materialer og arbeidstimer. Det finnes også prosjekter der snittprisen kommer ned i 2.300 kroner, og dyrere prosjekter der den havner på opp mot 4.500 kroner per kvadratmeter takflate.

Hva koster terrassebord nå?

Sammenlign 314 varianter av terrassebord og finn beste pris.
34×145 gran/furu rektangulær brun fra kr 175,00
Terrassebord 28x120mm brun royalimpregnert KL.1 (5,4meter) fra kr 53,00
Terrassebord 28x120mm grå impregnert fra kr 44,90
Terrassebord 28x120mm grå rillet impregnert KL.1 fra kr 113,25

Hvorfor terrassebord med riller?

Hvorfor riller i terrassebord? Riller i terrassebord har både estetiske og praktiske fordeler. Enkelt og greit så ser det pent ut, og gir terrassen er spesielt vakkert utseende. I tillegg gjør rillene i terrassebordet det mer sklisikkert og behagelig å gå på.

Leave a Comment