Er Mittanbud trygt?

Enkelt og trygt

Mittanbud er en trygg tjeneste fordi vi stiller tydelige krav til bedriftene. Vi samarbeider med alle bransjeorganisasjoner, fokuserer på godkjenningsordninger og lar forbrukere dele sine erfaringer ved å evaluere håndverksbedriftene når jobben er utført.

Kan man stole på Mittanbud?

De aller fleste anmeldelser på nett virker å være positivt innstilt til Mittanbud. Langt de fleste negative anmeldelsene handler ikke om problemer med Mittanbud, men om bedriftene som ble hyret til jobben.

Hvor mye koster Mittanbud?

Mittanbud er gratis for forbruker. Å legge ut jobb og motta tilbud fra flere bedrifter er helt kostnadsfritt. Legg ut jobben du ønsker å få gjort, og motta tilbud fra dyktige fagfolk. Hvis du ønsker å vite mer om tjenesten, besøk vårt hjelpesenter for forbrukere.

Hvem eier Mittanbud?

Schibsted er eier av Mittanbud, som er den største anbudstjenesten i det norske markedet. Gjennom Mittanbud kan privatpersoner legge inn oppdrag innen ulike bransjer, blant annet håndverkere, regnskapsførere, eiendomsmeglere og mer til.

Er Mittanbud trygt? – Related Questions

Hvordan bruke mitt anbud?

Hva er Mittanbud? Mittanbud er en tjeneste der du som bedrift kan registrere deg og få tilgang til tusenvis av jobber som er relevante for din bransje. Vi skreddersyr et abonnement for deg, etter dine behov. Her får du månedlig klipp du kan bruke for å svare på jobber du er interessante og kunne tenke deg å utføre.

Hvem eier Anbudstorget?

Tjenestetorget AS eier fra før 30 % av aksjene i selskapet, slik at ny eierandel i Anbudstorget AS blir 50 %. Aksjene er kjøpt av Åge Breivik, som eier resterende 50 % av aksjene i Anbudstorget AS. Overdragelsestidspunkt for aksjeervervet er 7. april 2017.

Hva skjedde med Finn småjobber?

Fra 1. juni avvikler Finn.no sin fem år gamle markedsplass for oppdrag utført av privatpersoner – for privatpersoner. Plattformen har ifølge egen forklaring ikke oppnådd en ideell markedsposisjon. – Vi har testet en rekke produktmessige forbedringer og tiltak for å øke kjennskapen til tjenesten.

Hvor mye koster Anbudstorget?

Det er gratis og uforpliktende å registrere et anbud hos oss. Vi har over 5000 bedrifter fra over 70 bransjer over hele landet i vår leverandørliste. Våre leverandører svarer raskt og gir deg et seriøst tilbud. Sammenligne de forskjellige tilbudene, før du velger det du liker best.

Hvor mange anbud?

Det er ikke en klar grense for hvor mange oppdragsgiveren skal spørre, og det vil alltid være en konkret vurdering basert på det aktuelle markedet. Normalt sett ved en anskaffelse i en slik størrelsesorden, kan man tenke seg at oppdragsgiveren bør be om tilbud fra minst 4-5 leverandører.

Er anbud bindende?

Et anbud er et bindende tilbud om å utføre et arbeid, levere en tjeneste eller levere varer på bestemte betingelser angitt av den som skal ha arbeidet, tjenesten eller leveransen utført.

Hvordan vinne et anbud?

Hvordan kan din bedrift vinne anbudet?
  1. Vær forberedt.
  2. Sett av god tid, og sørg for å bruke tiden godt.
  3. Sett deg inn i konkurransegrunnlaget.
  4. Sørg for at bedriften din har kapasitet og kompetanse til å utføre oppdraget.
  5. Vær nøye i utforming av anbudet.
  6. Sett deg inn i oppdragsgivers posisjon.
  7. Få med korrekt dokumentasjon.

Hva kan sladdes i anbud?

Disse er «noens personlige forhold» og «tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår». For offentlige anskaffelser er unntaket for forretningshemmeligheter særlig aktuelt.

Hva er grensen for anbud?

Den første er terskelverdien for når forskriften kommer til anvendelse. Denne er på 100.000 kroner ekskl. mva. Anskaffelser under denne terskelverdien er unntatt fra både anskaffelsesloven og anskaffelsesforskriften.

Hva er forskjellen mellom tilbud og anbud?

I dagligspråket brukes ofte tilbud i stedet for anbud. Et anbud er en bestemt type tilbud, mens tilbud brukes generelt om situasjoner der noe blir budt fram, og ikke bare når det er penger involvert.

Hvor legges anbud ut?

september 2020 blir avdeling for offentlige anskaffelser flyttet fra Digitaliseringsdirektoratet til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). Regjeringen besluttet i juni 2019 at anskaffelsesområdet skulle flyttes til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring.

Når må man ut på anbud?

Loven gjelder når offentlig sektor skal gå til innkjøp av noe med en anslått verdi som er lik eller over 100 000 kroner eksklusiv merverdiavgift. Det kan dreie seg om alt fra levering av varer og utførelse av arbeid til plan- og designkonkurranser som det offentlige skal arrangere.

Hva er NS 8400?

NS 8400 er utarbeidelse av regler for innhenting av tilbud/anbud på utførelse av bygg og anlegg, eller kjøp av varer og tjenester i forbindelse med bygg og anlegg. Det er ikke tillatt med forhandlinger for anbudskonkurranser etter NS 8400.

Hva er en minikonkurranse?

Minikonkurranse innebærer en ny (forenklet) konkurranse mellom alle rammeavtaleleverandørene, i samsvar med nærmere angitte prosedyrer som sikrer forutberegnelighet, likebehandling og gjennomsiktighet.

Leave a Comment