Er medisiner på blå resept gratis?

Ved kjøp av medisin, medisinsk forbruksmateriell eller næringsmidler på blå resept betaler du 39 prosent av reseptbeløpet i egenandel, men ikke mer enn 520 kroner per resept for en mengde tilsvarende tre måneders forbruk.

Hvem er fritatt fra å betale egenandel på blå resept?

Enkelte pasienter er fritatt fra å betale egenandel for legemidler, medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler på blå resept. Retten til egenandelsfritak er en personlig rettighet, og den omfatter ikke pasientens barn eller andre nære pårørende. Barn under 16 år og minstepensjonister skal ikke betale egenandel.

Hvor lenge varer en blå resept?

En blå resept er gyldig i maks ett år fra den er forskrevet av legen, eller til resepten er tom. Normalt får man hente for tre måneder av gangen på apoteket.

Er medisiner på blå resept gratis? – Related Questions

Kan man få paracet på blå resept?

Paracetamol er førstevalget ved medikamentell behandling av kroniske smerter. Siden 2008 har disse pasientene kunnet få paracetamol på blåresept.

Kan man få bleier på blå resept?

Bleier får du på blå resept, det vil si at du bare betaler egenandel. Når vi stempler med inkontinensutstyr og skriver på + pants på resepten kan du kjøpe alle slags bleier og tilleggsutstyr som du trenger. Resepten kan du bruke på apotek, hos bandagist- og sykepleieartikkelbutikker.

Hvor ofte kan man hente ut medisiner på blå resept?

Merk at maksbeløpet på 520 kr kun gjelder hvis blåresepten(e) er skrevet av samme lege og på samme dato. En blå resept er gyldig i 1 år, og du kan bare hente ut legemidler for 3 måneder av gangen (unntak kan gjøres ved lengre utenlandsreiser). Du må kvittere når du mottar legemidler på blå resept.

Hvor ofte kan man hente ut medisiner?

Du kan bare hente ut medisin for tre måneders forbruk av gangen (unntak gjøres ved lengre utenlandsreiser). Du må kvittere når du mottar medisinen.

Hvordan kan jeg fornye min resept?

Fornye resepter

Hvis din fastlege tilbyr digitale tjenester på Helsenorge, kan du logge inn og be om å få fornyet resept på dine faste legemidler, medisinsk utstyr og annet som forskrives på resept.

Hvilke krav stilles når du skal hente ut legemidler på B resepter?

Det er legitimasjonsplikt på apoteket for å hente ut legemidler på A- og Bresept. Dersom det hentes resepter for andre, skal fullmakt og legitimasjon medbringes for både den som henter og den legemiddelet er til.

Er Sobril A eller B preparat?

Vanedannende legemidler, såkalte A- og Bpreparater er strengt regulerte legemidler. Eksempler på disse er f. eks Imovane/Zopiclone, Stilnoct/Zolpidem, Sobril, Valium/Vival/Stesolid, Paralgin forte, Nobligan, Dolcontin m.

Hva er forskjellen på A og B preparater?

A-preparatene er narkotiske stoffer som kun brukes ved alvorlig sykdom, og som må skrives ut på spesiell resept. B-preparatene er de såkalt vanedannende medisinene, hvorav benzodiazepinene utgjør den største gruppen.

Er det lov å skrive resept til seg selv?

Dersom en lege ønsker å kjøpe reseptpliktige legemidler til eget bruk, så må det skje i form av en resept som legen rekvirerer til seg selv. Dette skal da registreres som en vanlig resept i apotekets datasystem.

Kan alle leger se mine resepter?

Leger, tannleger, jordmødre og helsesykepleier får oversikt over alle reseptene dine gjennom Reseptformidleren. Her vil de også se resepter forskrevet av andre, og det er viktig at de har denne informasjonen for å kunne vurdere legemiddelbehandlingen din.

Er det mulig å få antibiotika uten resept?

Til tross for at det ikke er lovlig med salg av antibiotika uten resept, viser en studie at dette er vanlig forekommende (7). Utenlandske apotek gjør det dermed enkelt å «reparere» med litt antibiotika for eksempel med to tabletter azitromycin for en mistenkt klamydia.

Kan leger skrive ut resept til familie?

Legen kan ikke forskrive legemidler, medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler på blå resept til eget bruk, til bruk i egen praksis eller til bruk ved legevakt. Legen kan forskrive legemidler, medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler på blå resept til egne familiemedlemmer.

Kan legen nekte deg time?

Se spørsmål og svar som ligner for nyere spørsmål. Fastlegen må til enhver tid vurdere hvor mye det haster å få en time, men det skal vært mye til før fastlegen kan nekte en pasient på listen å bestille en time. Det er heller ikke lov for legen å si at man skal skifte fastlege, men legen har lov til å foreslå det.

Kan lege nekte å henvise?

Allmennlegen kan altså ikke la være å henvise en pasient til fornyet vurdering ut fra utenforliggende hensyn. Pasienter har rett til å be om fornyet vurdering hos offentlige virksomheter og hos private virksomheter som har rett til å tildele pasient- og brukerrettigheter, se § 2-4 første ledd jf.

Hva kan legen ta betalt for?

Betaling for annet enn konsultasjonen
  • Resept, sykmelding, rekvisisjoner og henvisninger.
  • Tillegg for smitteprofylakse.
  • Tillegg for forbruksmateriell.
  • Informasjon og kvittering.

Hvor mye tjener en lege i måneden?

Fastleger yngre enn 30 år hadde en gjennomsnittlig bruttoinntekt litt under 1 250 000 kroner, fastleger 67 år og eldre lå godt over 2 000 000 kroner. Fastleger med færre enn 750 pasienter på lista hadde en gjennomsnittlig bruttoinntekt på 1 400 000 kroner, de med 1 500 eller flere pasienter lå ca. 870 000 kroner over.

Leave a Comment