Er lønn svartelistet?

Platanlønn står på Artsdatabankens svarteliste over arter som er uønsket i Norge, men den er nok kommet for å bli. Det finnes arter av lønn fra fjellene i Sør-Europa og Midtøsten langs Himalaya, gjennom hele Øst-Asia og over til Nord-Amerika.

Hvilket treslag er Acer?

Spisslønn (Acer platanoides) er et løvfellende treslag fra Europa og tilstøtende deler av Vest-Asia. Den er den eneste naturlig forekommende lønnearten i Norge.

Hvor gammel kan et lønnetre bli?

De langstilkede bladene sitter parvis motsatt på kvistene og har flere spisse, tydelige lapper med få tenner i bladkanten. Frukten er en såkalt dobbel samara, frø med store vinger som sørger for vindspredning. Lønn står ofte spredt innimellom andre trær. Spisslønn blir rundt 25 meter høy og opptil 200 år gammel.

LES OGSÅ  Hva er forskjell på parkdress og softshell?

Er lønn svartelistet? – Related Questions

Er lønnetre giftig?

Det er ikke spor av giftig fare for barn og voksne her.

Hvilke trær lever lengst?

Furutre blir normalt eldre enn grantre, og kan fint nå en alder av over 700 år. Det er vel likevel eiketrærne som ofte holder ut lengst. Det er flere eldgamle eiketrær i Norge, og noen av dem antas å være 900 til 1000 år gamle.

Hvilket dyr blir eldst?

De eldste hvalene som er aldersbestemt var en blåhval fra japansk hvalfangst på 110 år og en finnhval på 114 år. Disse ble aldersbestemt ved at forskere daterte de såkalte ørepluggene, en metode som for øvrig ikke kan brukes på grønlandshval, som vi nå kan regne som det eldste dyret på jorda.

Hva er det eldste treet i verden?

4853 år. Metusalem er en furu som står i nesten 3000 meters høyde i fjellkjeden White Mountains i California. Ved å telle årringer i prøver fra treet har forskere fastlagt alderen til 4853 år. Det betyr at Metusalem er eldre enn klodens første skriftspråk, kileskriften, som ble oppfunnet i Babylonia.

Hvor gammelt er det eldste treet i Norge?

Ikke mange årene tilbake lærte norske skoleelever at grana kom hit østfra for mellom 2.000 og 3.000 år siden. Men for ti år siden oppdaget forskere ved Umeå universitet i Sverige et tre oppe på Fulufjället – rett øst for Trysil i Norge. Treet viste seg å være 9.500 år gammelt.

Hva er det høyeste treet i verden?

Det høyeste kjente eksemplaret vokser i Redwood National Park i California og går under navnet Hyperion. I den siste målingen fra 2007 målte Hyperion 115,56 meter, noe som gjør det til verdens høyeste tre – i hvert fall inntil videre.

Hva er det største treet i verden?

Berømt er mammuttreet «General Sherman», som er verdens største tre målt i volum med sine 1487 kubikkmeter. Det er mellom 2300 og 2700 år gammelt og rager 83,8 meter over bakken. Stammens diameter er på det tjukkeste nesten 11 meter, og omkretsen er 31 meter.

Hvor gamle er de eldste trærne på jorden?

I Dalarna midt i Sverige står verdens eldste nålevende tre – ei gran med den anselige alderen 9 550 år.

Hvor er Norges høyeste tre?

Mange stader ønskjer å ha Norges høgaste tre, og det er jamt på toppen. Torsdag 29. oktober vart kjempe-edelgrana i Kaupanger målt til 51,1 meter, og er no ei greinlengd framfor sitkagrana i Bergen.

Hva er det vanligste treet i Norge?

Trærnes ti på topp – i antall
  • Bjørk: 4,9 milliarder.
  • Gran: 3,2 milliarder.
  • Furu: 1,5 milliarder.
  • Gråor: 392 millioner.
  • Rogn: 327 millioner.
  • Selje: 152 millioner.
  • Osp: 121 millioner.
  • Hassel: 102 millioner.

Er gråor bra ved?

De tresortene som egner seg minst for vedfyring er osp, gran og gråor, da disse brenner raskt opp og gir minst varmeutbytte pr. volum. Når du skal kjøpe ved, og du blir tilbudt blandingsved, lønner det seg å spørre om hvilke tresorter den inneholder, og gjerne fordelingen av dem.

Hvilken tresort er det mest av i Norge?

Norske skoger er dominert av et lite antall arter som finnes over store deler av landet; gran, furu og bjørk. Disse tre artene utgjør tilsammen over 90 prosent av stående skogvolum i Norge. De fleste av de øvrige artene finnes i små og fragmenterte populasjoner.

Hvilken tresort gir mest varme?

Kongen på haugen er bøk, en skikkelig hardhaus som varmer godt. Bøk har brennverdi på rundt 3000 kwH per fastkubikk m3. Den vanligste tresorten vi bruker som fyringsved i Norge er bjørk, den gir 2650 kwH. Så har du de noe mykere treslagene som furu, gran og or på rundt 2200 kwH.

Hvilken tresort brenner lengst?

Resultatene viste at de tyngste treslagene hadde høyest brennverdi. – Helt på topp kom kristtorn, deretter barlind, bøk, eik, ask og så først rogn, litt over alm i brennverdi, forteller Gjølsjø.

Leave a Comment