Er lerk giftig?

Det er godkjent i bruk, men er MEGET GIFTIG for miljøet når det oppløses til impregnering, og er også årsak til sykdommer hos mennesker f. eks. Wilsons sykdom, kan før til leverskader og akutte forgiftninger hvor barn ser ut til å være spesielt utsatt.

Når blomstrer lerk?

Blomstring i juni. Sibirsk lerk feller nålene om vinteren. Utpå høsten får treet en gyllen gul farge, før nålene faller av. Om våren kommer det nye friske grønne nåler og samtidig blomstrer treet.

Hvor trives lerk?

I Nord-Norge er den lite plantet, her avløses bruken med sibirsk lerk. Lerken trives best på middels til god jord som ikke er for fuktig. Lerk er svært lyselskende sammenlignet med andre bartrær. Det betyr at lerk bare i liten grad kan etablere seg i skog og på andre skyggefulle voksesteder.

Er lerk giftig? – Related Questions

Hvor stor potte trenger et tre?

– Vi anbefaler pottestørrelser på minst 60 cm i diameter til busker og trær. Ved å velge større potter, vil planten få større rotsystem som gjør at planten fungerer bedre.

Hvor gammel kan en lerk bli?

Utpå høsten får treet en gyllen gul farge, før nålene faller av. Om våren kommer det nye friske grønne nåler og samtidig blomstrer treet. Lerker kan bli svært gamle (>900 år).

Hvordan behandle sibirsk lerk?

Kledning: i Sibirsk lerk kan stå ubehandlet i mange år, men anbefales å bli satt inn med en type grunningsolje for å mette treverket etter tid. Velger man farget oljer, så er oljeintervallene kortere, enn om man velger fargeløs, da farget oljer eller beis har en tendens til å flakke av på hardtre.

Hva slags tresort er det mest av i Norge?

Trærnes ti på topp – i antall
  • Bjørk: 4,9 milliarder.
  • Gran: 3,2 milliarder.
  • Furu: 1,5 milliarder.
  • Gråor: 392 millioner.
  • Rogn: 327 millioner.
  • Selje: 152 millioner.
  • Osp: 121 millioner.
  • Hassel: 102 millioner.

Hvor fort vokser lerk?

Lerk vokser fort og trærne blir opptil 30 meter høye. I små hager kan dette bli for voldsomt, men plantene tåler sterk skjæring og kan danne tette og dekorative hekker. Som frittstående tre er japanlerken mer velformet enn andre arter av lerk. Lerken er et av de få nåletrærne som feller nålene hver høst.

Hvordan beskjære lerketre?

Larix trenger ingen beskjæring, men den tåler hard beskjæring da treet bryter fra eldre ved. Hekker av lerkbeskjæres sterkt årlig helt fra starten. En tett hekk bør ikke vokse mer en 30-40 cm i året. Eldre trær får tørre, døde greiner nederst på treet, som med fordel bør skjæres bort.

Hvor vokser sibirsk lerk?

Den sibiriske lerken, eller russisk lerk ( Larix sibirica ), er en treart av slekten Larix og av familien Pinaceae . Det er et tre som er spesielt motstandsdyktig mot kulde: dets naturlige domene ligger i det vestlige Russland fra grensen til Finland, i vest, til Yenisei- dalen, i øst.

Hvor høy kan lerk bli?

Europalerk, Larix decidua, danner skoger i Alpene og Karpatene og går opp til 2500 moh. I Mellom-Europa, England og Skottland blir den plantet som skog og nyttet til tømmer. Arten kan bli 50 m høg, og stammen kan få en diameter av 1,5 m. Sibirlerk, Larix sibirica, danner veldige skoger til Sibirs skoggrense mot nord.

Kan man male sibirsk lerk?

Benytt aldri moderne maling som danner regnfrakk og hindrer det å tørke når det ikke er en ubehandlet side slik som på luftet kledning på et hus.

Er lerk bartre?

Lerk er et bartre som i motsetning til andre bartrær feller nålene på høsten. Den store andelen kjerneved med høyt innhold av harpiks og olje, har en bestandighet mot råte som kan sammenlignes med kjerneved av furu.

Hvilke bartrær finnes i Norge?

Furu, gran, einer og barlind er de vanligste, og de eneste naturlige bartrærne i Norge, de to sistnevnte også i hele Skandinavia inklusive Danmark. I Storbritannia vokser alle unntatt gran naturlig.

Hva er forskjellen på gråor og svartor?

Gråor har som regel glatt bark også hos ganske stor individer og barken er lyst grå. De to artene har tydelig ulik utbredelse; svartor er varmekjær og finnes i lavlandet på Østlandet og langs kysten til Trøndelag, mens gråor er mer kuldetolerant og finnes i stort sett hele landet til opp i fjellskogen.

Hva er forskjellen på barskog og granskog?

Økologisk har norsk barskog svært ulik funksjon. Furuskog slipper til mye sollys, og har frodig skogsbunn med mye innslag av blåbær, hvitveis, lyng og gress. Til sammenlikning slipper granskog til ekstremt lite lys, og skogbunnen er mere ‘død’.

Hvor trives gråor?

Gråor er et hardført treslag med forholdsvis stort lyskrav. Den kan vokse under mange ulike forhold, men trives best på leirblandet, kalkholdig jord med frisk fuktighet. Den vokser ofte langs åkerkanter, bekker, friske dalskråninger, elvebredder og sjøstrender.

Hvilken tresort gir mest varme?

Kongen på haugen er bøk, en skikkelig hardhaus som varmer godt. Bøk har brennverdi på rundt 3000 kwH per fastkubikk m3. Den vanligste tresorten vi bruker som fyringsved i Norge er bjørk, den gir 2650 kwH. Så har du de noe mykere treslagene som furu, gran og or på rundt 2200 kwH.

Hvilket tre brenner lengst?

Resultatene viste at de tyngste treslagene hadde høyest brennverdi. – Helt på topp kom kristtorn, deretter barlind, bøk, eik, ask og så først rogn, litt over alm i brennverdi, forteller Gjølsjø. Kristtorn og barlind er arter som aldri blir noe særlig større enn 10-12 meter høye.

Leave a Comment