Er det nødvendig med eierskifteforsikring?

Det er ikke nødvendig med eierskifteforsikring. Å få et større krav fra en kjøper for en mangel du er ansvarlig for, men ikke kjente til, er imidlertid alltid ubehagelig og kan gi økonomiske problemer i en presset økonomisk situasjon.

Hva dekkes ikke av eierskifteforsikring?

Eierskifteforsikring vil aldri dekke mer enn selgers ansvar etter avhendingsloven, da det er en ansvarsforsikring, ikke en forsikring av bygningen. Forsikringen dekker heller ikke feil eller mangler som oppstår mellom avtaleinngåelse og overtagelsen, eller etter overtagelsen.

Er det lurt å ha boligkjøperforsikring?

De færreste boligkjøp ender med tvist. Kostnaden til en boligkjøperforsikring vil derfor i de fleste tilfeller være bortkastet. Dersom behov for juridisk bistand skulle oppstå, kan du som kjøper, i de aller fleste tilfeller, kreve utgifter til valgfri advokat dekket under den/de forsikringer du allerede har.

Er det nødvendig med eierskifteforsikring? – Related Questions

Hvem betaler eierskifteforsikring?

Eierskifteforsikring er en forsikring som sikrer selger mot krav fra kjøper etter at kontrakten er undertegnet og boligen overtatt av ny eier. Det er således selger som tegner forsikringen. Den kan også være til fordel for kjøper i og med at det alltid vil være dekning for kravet.

Hvor lenge varer en eierskifteforsikring?

Boligselgerforsikring er en forsikring som dekker selgers ansvar for vesentlige skjulte feil og mangler ved eiendommen. Forsikringen gjelder i de 5 årene som avhendingsloven fastsetter. Ved å tegne boligselgerforsikring, overlater du ditt ansvar for feil og mangler til et forsikringsselskap.

Hvor lenge trenger man Boligkjøperforsikring?

Hvor lenge trenger man boligkjøperforsikring? Boligkjøperforsikring varer vanligvis i maksimalt fem år etter overtakelsen av boligen. Forsikringsperioden kan imidlertid variere i stor grad mellom forsikringsselskapene. Enkelte lar deg fornye forsikringen hvert år, mens andre varer i en gitt periode.

Er det vanlig med boligselgerforsikring?

Mellom 80 og 90 prosent av boligselgere velger å skaffe en boligselgerforsikring. Forsikringen gir en nødvendig trygghet for deg som skal selge bolig og uten den risikerer du å bli erstatningsansvarlig for summer som kan bli svært høye.

Hvor mye koster Boligkjøperforsikring?

Selve forsikringssummen, altså det boligkjøperforsikringen koster, avhengig av boligtype: Mellom 4.000 og 11.500 kroner. Årlige tillegg for fem års dekning hos enkelte forsikringsselskaper: Mellom 300 og 400 kroner. Årlige tillegg for utvidet forsikringspakke med tilleggstjenester: Ca. 3.000 kroner.

Hva koster Help boligkjøperforsikring?

Pris på boligkjøperforsikringen
Help
Boligtype Pris 2-5 år
Borettslagsbolig og aksjeleiligheter 5 500 300
Leiligheter og rekkehus: 6 950 300
Ene-/tomannsbolig, fritidsbolig og tomt: 10 950 450

Hvor mye koster en eierskifteforsikring?

Enebolig: cirka 4,5 promille av salgssummen, minimum 9.000 – 10.000 kroner. Selveierleilighet: cirka 3,25 promille av salgssummen, minimum 4.000 – 4.500 kroner. Andel og borettslag: cirka 2 promille av salgssummen, minimum 2.000 – 2.500 kroner.

Hva er vanlig pris på husforsikring?

Avhengig av dekningsgraden og hvor store verdier du har, vil en husforsikring kunne koste alt fra 6.000 – 25.000 kroner. Det store spennet i pris skyldes først og fremst det at det finnes svært mange ulike boligtyper, i like mange ulike prisklasser.

Hva dekker eierskifteforsikring Protector?

Boligselgerforsikring (tidligere Eierskifteforsikring) er – mot betaling – å overlate ansvaret for eventuelle skjulte feil og mangler på boligen du selger til et forsikringsselskap. Protector Forsikring har avviklet salg av Boligselgerforsikring 31.12.2021 og tilbyr ikke lenger denne forsikringen.

Kan selger tegne boligselgerforsikring når bolig selges etter bustadoppføringslova?

Den som selger en bolig, uansett boligtype, er i følge avhendingsloven ansvarlig i hele 5 år for skjulte feil og mangler ved boligen. Dette gjelder også dersom boligen selges videre innen 5 år. Har du tegnet boligselgerforsikring, er det forsikringsselskapet som behandler eventuelle krav du måtte få fra kjøper.

Hvor mange tegner boligselgerforsikring?

I dag tegnermange som 80-90 prosent av landets boligselgere boligselgerforsikring.

Når må Boligkjøperforsikring tegnes?

Når skal man tegne boligkjøperforsikring

Boligkjøperforsikringen bestiller du gjennom din eiendomsmegler mellom aksept av bud og senest på kontraktsmøtet.

Hva er viktig å tenke på ved kjøp av bolig?

Sjekkliste før du kjøper bolig
 • Tenk nøye over hvor du vil bo.
 • Ha finansieringen på plass.
 • Undersøk boligen nøye.
 • Sett deg inn i prospektet.
 • Sjekk boligtaksten.
 • Sjekk egenerklæringen.
 • Vær forberedt når du går på visning.
 • Sett tak for hvor mye du vil by.

Hvor mye dekker boligselgerforsikring?

Spørsmål og svar om boligselgerforsikring. Hvor stor er egenandelen? Boligkjøper må selv dekke tap og kostnader opp til 10.000 kroner, men hvis skaden er dekket av forsikringen, vil vi dekke resten (opp til kjøpesummen eller maksimalt 14 millioner koner).

Hvilke forsikringer er inkludert i LO medlemskap?

 • Kritisk sykdom.
 • Livsforsikring.
 • Mopedforsikring.
 • Reiseforsikring.
 • Snøscooterforsikring.
 • Student- og lærlingforsikring.
 • Uførekapital.
 • Uførepensjon.

Hvor mye bør man ha i innboforsikring?

Finner du ut at alt av innbo er verdt 500.000 kroner, bør du skaffe deg en innboforsikring med en dekning på minst 500.000 kroner. Jo høyere forsikringssum, desto dyrere forsikring. Hvis du forsikrer innboet ditt for 500.000 kroner, vil prisen vanligvis ligge et sted mellom 500 og 1.500 kroner per år.

Leave a Comment