Er det lurt å selge bolig nå?

Spør du en eiendomsmegler, vil nok svaret være at ja, akkurat er det gunstig for mange å selge boligen sin. Hovedårsaken er at folk flest har vært opptatt med andre ting enn boligsalg de siste ukene av fjoråret, så det er få boliger på markedet, og du og din bolig vil derfor bli godt synlig for kjøpere på boligjakt.

Hva følger med boligen ved salg 2022?

Selger må fremdeles opplyse om alle kjente forhold ved boligen, og opplysningene skal være korrekte. I tillegg bør selger innhente en ny type tilstandsrapport som vil gi kjøper mer og bedre opplysninger om boligen. Fra 1. januar 2022 gjelder også en helt ny forskrift til avhendingsloven om tilstandsrapporter.

Kan man selge hus uten tilstandsrapport?

Det er ikke obligatorisk at det foreligger en tilstandsrapport ved et salg. I meglerbransjen føres det imidlertid praksis for å anbefale innhenting av tilstandsrapport, og dersom selger ikke etterkommer anbefalingen vil megler kunne frasi seg oppdraget.

Er det lurt å selge bolig nå? – Related Questions

Hvor lenge må man bo i et hus for å selge skattefritt?

Botid – Du som eier ha brukt boligen til egen bolig i minst ett år (12 måneder) i løpet av de siste to årene (24 måneder) før salget skjer.

Hvordan kuppe hus før visning?

– For å kuppe bør man være tidlig ute, kontakte megler for en privat visning, be om kontaktinformasjon til selger, og legg inn et bud som er vanskelig å si nei til. Det blir vanskeligere å takke ja til et bud desto nærmere man kommer dagen for annonsert visning, sier han.

Kan man selge bolig uten ferdigattest?

Krav mot selger? Ved boligkjøp skal det gis opplysninger om ferdigattest og det skal opplyses om det foreligger ferdigattest. Manglende ferdigattest kan gi grunnlag for mangelskrav og krav om prisavslag fra selger.

Er tilstandsrapport lovpålagt?

Tilstandsrapport er ikke lovpålagt ved boligsalg, men innholdet i i tilstandsrapporten ved boligsalg er regulert i forskrift til avhendingslova. Tilstandsrapporten vil senke konfliktnivået fordi forventningene justeres etter opplysninger du har fått.

Hvor viktig er tilstandsrapport?

En tilstandsrapport er en rapport som vurderer boligens tekniske verdi. Det er vanlig å benytte seg av en tilstandsrapport ved salg av bolig, ettersom den grundige utredningen reduserer sjansen for konflikt og reklamasjon i etterkant av salget. Undersøkelsen utføres av en uavhengig takstmann, ikke eiendomsmegleren.

Hvor mye koster tilstandsrapport på hus?

Prisen for å få utført en tilstandsrapport av huset ditt vil ligge på mellom 8.000 – 15.000 kroner. En høyere pris kan forekomme om det er snakk om store arealer. ‍Tilleggskostnader kan forekomme ved siden av prisen for selve rapporten.

Hvor mye har boligen økt i verdi?

Boligprisene sank med 1,9 prosent i oktober 2022. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 0,8 prosent. Boligprisene i Norge har så langt i 2022 steget med 4,7 prosent. Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4 328 496 kroner ved utgangen av oktober.

Kan megler sette takst?

Etter 2016 kan også meglere sette takst ved å utarbeide en e-takst. En e-takst baserer seg på mye av det samme som en verditakst fra takstmann, men en viktig forskjell er at e-taksten ikke gir en vurdering av bygningens tekniske tilstand – slik verditakst gjør.

Hva er forskjell på takst og tilstandsrapport?

Forskjellen på takst og tilstandsrapport

– Verditaksten er en overfladisk vurdering der vi angir en markedsverdi på eiendommen, mens vi i en tilstandsrapport går mer teknisk til verks. Her finner vi ut hva som er gjort med huset, om det er gjort av fagfolk, og hva som finnes av dokumentasjon og garantier, sier han.

Hvordan øke verdien på boligen?

Her får du noen gode tips!
  1. Elleve gode tips som kan øke verdien på boligen din.
  2. Se på boligen din med nye øyne.
  3. Gjør noe med det som trekker ned inntrykket av boligen.
  4. Sørg for at helhetsinntrykket er bra.
  5. Fjern gamle gulvtepper.
  6. Gulvsliping kan være en god investering.
  7. Et ekstra rom kan være et stort pluss.

Hva må gjøres før takst?

Før takstmannen kommer, bør du legge frem alle dokumenter du har på boligen. Det kan være dokumentasjon på at badet er pusset opp av fagfolk, samsvarserklæring på el-anlegget, ferdigattester, brukstillatelser, byggetegninger og så videre.

Hvem bestemmer prisantydning?

Dersom man ikke skal selge boligen selv, er det megler som setter prisantydning. Det er et uttalt mål for meglerne at prisantydningen blir tilnærmet lik det salgssummen ender opp med. Dette er en bekreftelse på at de kjenner markedet og har vektlagt de ulike sidene ved objektet riktig.

Kan selger godta lavere bud?

Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.

Hvor mye bør man gå over takst?

For å minske risikoen for at lånekunder lar seg rive med mer enn det som sunt er, innfører nå banken følgende krav for sine kunder: Dersom man har maksimal belåning, altså 85 prosent, må man ha tillatelse fra banken før man byr mer enn 10 prosent over prisantydning.

Er det frekt å by under prisantydning?

I tillegg er forskjellene i boligmarkedet rundt om i landet blitt betydelig større. Det er derfor ikke uvanlig at man som selger opplever å motta bud langt under prisantydning. Et svært lavt bud, altså et skambud, kan virke demotiverende og til tider direkte frekt – det faller sjelden i god jord hos selger.

Hva trekker ned takst?

– Dårlig beliggenhet, lav standard, lite lys og mye støy. Det er typiske ting som trekker ned prisen du får for en bolig, sier Carl O. Geving. Undersøkelser forbundet har gjort viser at boligkjøpere er ekstra opptatt av balkong, peis og parkeringsmuligheter.

Leave a Comment