Er det lov å sette ansatte ned i lønn?

Når må du gi endringsoppsigelse? Som arbeidsgiver kan du i utgangspunktet ikke sette ned lønnen til en arbeidstaker i kraft av styringsretten. Dette er fordi lønn er den viktigste ytelsen en arbeidstaker får for å utføre sitt arbeid. Lønnsbetingelsene ved arbeidsforholdets begynnelse skal fremgå av arbeidskontrakten.

Kan arbeidsgiver sette deg ned i stillingsprosent?

Endringer som nedsatt lønn og reduksjon av stillingsprosent er vesentlige endringer som vil endre stillingens grunnpreg , og disse kan ikke gjennomføres ensidig av arbeidsgiver. Endringene vil derfor ligge utenfor arbeidsgivers styringsrett, og arbeidsgiver og arbeidstaker må bli enige om en ny avtale.

Hva har jeg krav på i lønn?

Minstelønn per time (fra 1.

For ufaglærte uten bransjeerfaring: 198,30 kr [tidligere: 188,40 kr, 01.06.2019–30.06.2021] For ufaglærte med minst ett års bransjeerfaring: 206,50 kr [tidligere: 196,50 kr, 01.06.2019–30.06.2021] For arbeidstakere under 18 år: 132,90 kr [tidligere: 126,50 kr, 01.06.2019–30.06.2021]

Er det lov å sette ansatte ned i lønn? – Related Questions

Har arbeidsgiver lov til å holde igjen lønn?

Kan arbeidsgiver lovlig holde tilbake lønn og feriepenger? Hovedregelen er at det ikke er lov for arbeidsgiver å holde tilbake eller foreta trekk i lønn og feriepenger. Arbeidsgivers adgang til å foreta lønnstrekk er uttømmende regulert i arbeidsmiljøloven § 14-15 2. ledd.

Hvor mye er det vanlig å gå opp i lønn hvert år?

Folk med vanlige lønninger vil øke månedslønnen med 1100–1300 kroner i år. Men prisveksten tar alt og litt til for svært mange.

Hva er tarifflønn 2022?

Dette medfører at arbeidstakere med kort ansiennitet får et høyt sentralt tillegg – opp til kr 36.000 pr. 1.5.2022.

Hva er lønnsansiennitet?

Lønnsansiennitet er et tariffrettslig begrep som brukes ved fastsettelse av lønn for en ansatt. Ved fastsettelse av lønnsansiennitet kan en ansatt få godskrevet tidligere relevant yrkeserfaring, utdanning og realkompetanse. Lønnsansiennitet skiller seg fra ansiennitet som bare sier hvor lenge en ansatt har jobbet.

Hvordan beregne lønn?

Brutto månedslønn finner du ved å dele årslønnen på 12 (måneder). I praksis er det derimot slik at du får utbetalt denne månedslønnen i 11 måneder, og får feriepenger i juni eller juli.

Hvordan argumentere for høyere lønn?

Argumenter for lønnsøkning:
  1. Hard og ekstraordinær jobbing gir resultater.
  2. Høyere lønn kan igjen stimulere til økt innsats.
  3. Større ansvarsområder bør belønnes.
  4. Er bedriftens resultater gode, bør du få en andel av fremgangen.
  5. Hvis du tjener under snittet i din bransje, bør det justeres opp.

Hva kan man forvente i lønnsøkning 2022?

Det er imidlertid slik at gjennomsnittlig vil årets lønnsramme gi reallønnsvekst, dersom prisanslaget for 2022 på 3,3 prosent holder.

Hva er normal lønn i Norge?

Halvparten av lønningene er på den ene siden av medianen, og den andre halvparten på andre siden. I 2021 var median månedslønn 45 830 kroner per heltidsekvivalent. Det er nesten 5 000 kroner lavere enn gjennomsnittslønnen. Ganget med 12 gir det en årslønn på omtrent 550 000 kroner.

Hvor mye høyere lønn kan man be om?

Det finnes ingen fasit på hvor mye som er «vanlig» å forhandle lønnen opp, her handler det om å gjøre seg fortjent til summen du skal forhandle om. – Det viktige er argumentene. Du kan godt starte litt høyere enn hva du selv forventer å kunne få. Ofte havner du i midten av det du foreslo, sier Sandmæl.

Når går man opp i lønn ansiennitet?

Ansiennitet angir hvor lenge en person har vært ansatt i en virksomhet eller en sektor. Lønnsansiennitet fastsettes ved tilsetting og regnes fra fylte 18 år. Man går trinnvis opp i lønn med stigende ansiennitet. Trinnene varierer fra tariffområde til tariffområde.

Er det vanlig å spørre om lønn på intervju?

På førstegangsintervjuet bør man ikke stille spørsmål om lønn eller andre goder. Ofte vil intervjueren mot slutten av intervjuet spørre deg om lønnsmessige forventninger, eller hva du har i lønn i dag. Dersom spørsmål om lønn ikke har vært tema og andregangsintervjuet nærmer seg slutten, så er det lov å ta dette opp.

Hvordan gjennomføre lønnssamtale?

Her er våre beste tips til lønnssamtalen.
  1. Hold medarbeidersamtale og lønnssamtale adskilt.
  2. Argumenter med utgangspunkt i arbeidsgivers lønnspolitikk.
  3. Begrunn lønnskravene dine ut fra markedsverdien din og resultatene dine.
  4. Skriv ned suksesshistorier fortløpende gjennom året.

Kan arbeidsgiver nekte lønnsøkning?

For arbeidsgivere som ikke er bundet av tariffavtale vil det være arbeidsavtalen som gir anvisning på arbeidstakers rettigheter hva gjelder lønn. Foreligger det ingen andre avtaler (personalhåndbok eller arbeidsreglement) om rett til årlig lønnsvekst, vil ikke arbeidstaker ha en ubetinget rett til oppjustering av lønn.

Kan man be om lønnssamtale?

Å be om lønnssamtale viser at du har ambisjoner og interesse for jobben din. En lønnssamtale kan i mange tilfeller være lurt å ha før det er lønnsforhandlinger i virksomheten.

Hva skal man si i en lønnssamtale?

– I en lønnssamtale får du muligheten til å fortelle sjefen hvordan du leverer på disse områdene. Lønnssamtalen er en samtale der du synliggjør hva du bidrar med i virksomheten. Du kan også finne ut av hva som skal til for å styrke dine muligheter for lønnsøkning, sier Olsson.

Hva svarer man på spørsmål om lønn?

Det er lov å svare at du ser for deg en rettferdig lønn som står i stil med hva som tilbys for andre tilsvarende stillinger. Det er også lov å stille spørsmålet tilbake, for å kartlegge hva lønnsrammen er for stillingen du er på intervju for.

Leave a Comment