Er det lov å montere stålpipe selv?

Kan jeg montere stålpipe selv? Montering av stålpipe er et tiltak som skal meldes til kommunale styresmakter sammen med en samsvarserklæring for utført montering. For hytter og fritidshus kan reglene variere noe, men sjekk dette med kommunen din dersom du er i tvil.

Hvor mye koster det å montere stålpipe?

Snittpris på en stålpipe er ca kr 25.000,- men avhening av tak, etasjer, forskyvninger og overganger. Forbehold om prisendringer. Montering/service: Vi har en dyktig montør/servicemann og tilbyr montering av vedovner /peiser, låser / beslag og hytteprodukter.

Kan man bygge inn stålpipe?

Dersom det går fram av monteringsanvisningen är det tillatt å bygge inn stålpipen helt eller delvis ved bruk av ubrennbare plater eller gipsplater.

Kan stålpipe kles inn?

I dag brukes stålrør i hovedsak der hvor skorsteinen er inn kledd, eller hvor avstanden til treverk er for liten. Etter at stålforingen er montert med en avstand på minimum 20 mm. fra skorsteinen innside, tilfredsstiller den oppstillings vilkår 3, det vil si at skorsteinen kan kles inn på 2 sider med treverk el.

Er det lov å montere stålpipe selv? – Related Questions

Skal man feie stålpipe?

Hva med stålpiper

Produsentene har alle som én svart at de ikke lager skorsteiner som ikke krever feiing. Unnlater man å feie stålpipa øker brannrisikoen. De eneste kriteriene for fritak for feiing av fritidsboliger er enten at ovnen fjernes eller at skorsteinen er plombert.

Blir stålpipe varm?

Fordelen med stålpipe er at den blir raskt varm og du vil raskere få gode trekkforhold spesielt når pipa er kald ved oppstart.

Hvor ofte feie stålpipe?

Feieren og kommunens ansvar er å føre tilsyn og feie pipa ved behov – og minimum hvert fjerde år.

Hva er stålpipe?

En stålpipe er en fleksibel løsning for din nye peis eller ovn. Den er enkel å montere, gir minimalt med inngrep i boligen, og hele jobben kan gjøres på én dag. Stålpipe varmes hurtigere opp enn en tradisjonell elementpipe, gir bedre trekk og lettere opptenning.

Hva koster det å rehabilitere pipe?

Pris for piperehabilitering avhenger av flere faktorer. Blant annet spiller det en rolle hvor langt pipeløpet er, antall etasjer pipen går gjennom og hvor mange steder pipeløpet er tilkoblet en peis. Med dette kan prisen variere fra 30 000 til 100 000 kroner.

Hva koster det for en ny pipehatt?

Pipehatter varierer i pris fra ca. 1 000 til rundt 3 5000 kroner. Er du normalt fingernem og ikke redd for å klatre opp på taket kan du montere den selv.

Er det lov å kle inn pipe?

Har du en luftekanal i skorsteinen, kan denne kles inn. De lovlige alternativene er å pusse, male eller kle med pipen med flis, dekorstein, naturstein eller papirtapet. Der det er papirtapet må avstandskravene til ildsted, sotluke og røykrør opprettholdes.

Er det nødvendig med pipehatt?

En pipehatt forlenger pipens levetid. Det er ikke påbud om å ha pipehatt på skorsteinen, men uten pipehatt vil vann og fuktighet kunne trenge ned i pipen og forkorte skorsteinens levetid.

Hvordan få god trekk i pipa?

En røyksuger løser problemet

Med en røyksuger montert på toppen av pipa kan du med et tastetrykk sørge for at sot og røyk trekkes opp og ut. Resultatet er optimal trekk i pipa og en stabil flamme i peisen. Du vil også en mer effektiv utnyttelse av veden og spare opptil 15 prosent av det totale vedforbuket ditt.

Hvorfor slår røyken ned i pipa?

Skorsteinen er peisens motor, og den fungerer så lenge luften i skorsteinen er varmere enn luften utendørs. Det er da det skapes god trekk som trekker røyken fra peisen ut gjennom pipa. Hvis temperaturen er lavere i skorsteinen enn utendørs vil trekken gå motsatt vei, og gi nedslag.

Hvor høy må en pipe være?

Skorstein bør føres minst 80 cm over mønet. Alternativt horisontal avstand til takflaten eller tenkt fortsettelse av takflaten være minst 3 meter. Høyde over takflaten bør uansett være minst 80 cm. Avstand fra skorstein til veggflate / annen vertikal flate skal minst være 3 m.

Hvor mange ildsteder kan man ha på en pipe?

En Leca standard pipe (200mm) kan normalt tilkoples opptil 5 ovner. En generell regel er at ovn som står i høyere etasje, bør ha kortere røykvei (lavere strømningsmotstand) enn ovn som står i lavere etasje.

Er det påbudt med pipe i hus?

Med de nye energikravene ble det innført et krav om at boenhet i småhus skal oppføres med skorstein. Skorstein skal oppføres som en varig løsning, tilrettelagt for eventuell senere montering av ildsted i hver enkelt boenhet. Kravet er beskrevet i § 14-4, fjerde ledd i byggteknisk forskrift.

Leave a Comment