Er det farlig med navlebrokk?

De aller fleste har ingen plager av et navlebrokk, men noen ganger kan det medføre lokal ømhet eller ubehag. Et inneklemt brokk er ofte hardt og ømt, og det kan føre til at man blir kvalm og kaster opp. I slike tilfeller kan man godt forsøke å trykke inn brokket.

Kan brokk gå over av seg selv?

En utposning av bukveggen utgått fra navlen. Tilstanden er vanligst hos barn. I de fleste tilfeller forsvinner brokket av seg selv.

Hvor lang tid tar en navlebrokk operasjon?

Operasjonen blir utført i narkose og varer rundt 1 time. Dersom det er svært store navlebrokk (sjelden) kan vi gjøre inngrepet med kikkhullsmetode, eller som en større åpen operasjon. Vi forsterker med nett også når brokket er stort. Sykemelding blir vurdert individuelt.

Er det farlig med navlebrokk? – Related Questions

Hvordan vet man at man har navlebrokk?

Symptomer. Kul som kommer til syne når man står, hoster eller på annen måte presser ut magen. I enkelte tilfeller kan man oppleve svie og ubehag en tid før brokket blir synlig. De aller fleste har ingen plager av en navlebrokk, men i enkelte tilfeller kan størrelsen på brokket øke med tiden og gi ubehag.

Kan navlebrokk komme tilbake etter operasjon?

Residivfrekvensen etter operasjon for navlebrokk er ca 5% av tilfellene (3,4). Metoden som brukes kan ha betydning for om brokket kommer tilbake igjen.

Hvor lang tid tar det å komme seg etter operasjon?

Smerter og mobilisering etter operasjonen

Det er normalt at du kjenner hevelse, ømhet, stramming i arrene og ubehag opp til 12 uker etter større operasjoner. Det er vanlig at det avtar gradvis uker etter operasjonen.

Hvor lenge smerter etter brokkoperasjon?

De første dagene etter inngrepet kan du trenge middels sterke smertestillende midler. Etter hvert avtar smertene, men du kan kjenne ubehag i flere uker. Noen får vedvarende smerteplager. I et svensk materiale anga 15% av pasientene at de var plaget med smerter i den opererte lysken mer enn ett år etter operasjonen.

Kan navlebrokk gjøre vondt?

Navlebrokk kan gi ubehag og smerter uavhengig av størrelse. Det typiske er smerter ved kraftig anstrengelse og tunge løft. Hos noen lar kulen seg ikke presse tilbake i bukhulen, og da anbefaler vi å oppsøke lege.

Hvor lang sykemelding etter brokkoperasjon?

Inntil 2–3 ukers sykmelding ved laparoskopisk operasjon i tyngre arbeid som ikke kan tilrettelegges. Inntil 10 dagers sykmelding etter åpen kirurgi i lett eller tilrettelagt arbeid. Ved sykemeldingsbehov etter 6 uker vurder tilstand og situasjon.

Når bør brokk opereres?

Et ukomplisert brokk gir som regel lite smerter og kan lett trykkes inn. Dersom brokket setter seg fast (blir innklemt) gir det tildels kraftige smerter, og du kan oppleve symptomer som kvalme og oppkast. I slike tilfeller er det nødvendig å operere, og du bør snarest ta kontakt med lege for å bli innlagt på sykehus.

Kan brokk komme tilbake?

Komplikasjoner. Brokket glir gjerne lett inn i bukhulen igjen når personen legger seg ned eller trykker på det. Brokk som kan trykkes tilbake (reponeres) inn i bukhulen kalles reponible eller reversible brokk. Når brokkinnhold ikke lar seg trykke tilbake inn i bukhulen kalles det irreponibelt eller permanent.

Kan man se brokk på ultralyd?

Ultralyd er velegnet for diagnostikk av brokk generelt som lyskebrokk, lårbrokk, navlebrokk, epigastrial brokk og arrbrokk. Ved uklar bildefremvisning eller usikkerhet oppstår av ultralyd, blir det gjerne utført tilleggsanalyse ved hjelp av CT eller MR for videre diagnostisering.

Hva hjelper mot brokk?

Da er det grunnlag for å behandle brokk. Behandlingen i dag er kirurgisk og i de fleste tilfelle dreier det seg om forsterking av bukveggen med en type nett. I påvente av operasjon kan vi behandle med brokkbind. I enkelte tilfelle der vi ikke ønsker å utføre operasjon, kan brokkbind være permanent behandling.

Hvordan bli kvitt brokk?

Ved åpen kirurgi lager vi et snitt på fem til ti centimeter i lyskeområdet. Kirurgen dytter brokkinnholdet inn, og vanligvis fjernes brokksekken. Et nett kan plasseres over det svake punktet for å forhindre at brokket kommer frem igjen. Operasjonen kan gjøres i narkose, ryggbedøvelse eller i lokalbedøvelse.

Hvordan finne ut om man har brokk?

Du blir undersøkt i stående stilling, da brokket i liggende stilling ofte glir på plass. Brokket kan ofte sees, men ved mindre brokk kan man kjenne brokket med en finger i lyskekanalen. Hvis brokket kan trykkes på plass gjennom brokkporten, snakker man om et reponibelt brokk.

Kan man forebygge brokk?

Et brokk kan opereres hvis det er veldig skjemmende eller smertefullt, men tilbakefall er vanlig. På bakgrunn av dette er det viktig å gi pasienten informasjon om abdominale øvelser slik at de selv kan være med på å forebygge brokk.

Hva er inneklemt brokk?

Dersom brokket ikke lar ser seg dytte på plass inn i bukhulen, kalles det et “inneklemt brokk” (inkarserasjon). Dette er en tilstand med kraftige smerter og ømhet. Det er fare for at den delen av tarmen som befinner seg inne i brokket, kan få avklemt blodtilførselen.

Hvorfor får man mellomgulvsbrokk?

Sammen med økt trykk i bukhulen i forbindelse med hoste, nysing, pressing eller tung fysisk aktivitet kan det gjøre at spiserøret trekker med seg øverste del av magesekken opp gjennom mellomgulvet og danner et mellomgulvsbrokk.

Leave a Comment