Hva er de sentrale prinsippene i den norske velferdsstaten?

Hva er de sentrale prinsippene i den norske velferdsstaten? Det norske samfunnet. Den grunnleggende ideen med velferdsstaten er trygghet, likeverd og velferd for alle i samfunnet, uavhengig av økonomisk evne, kjønn, kulturell bakgrunn, sosial status og bosted.

Hvordan kan fysisk aktivitet påvirke den psykiske helsa?

Hvordan kan fysisk aktivitet påvirke den psykiske helsa? Fysisk aktivitet fremmer god helse, gir bedre humør og søvn, mer energi, og reduserer stress. Fysisk aktivitet kan forebygge enkelte psykiske plager og kan i mange tilfeller brukes i behandling sammen med andre behandlingsmetoder.

Hvordan forhøye aksjekapitalen?

Hvordan forhøye aksjekapitalen? Aksjekapitalen i et selskap kan forhøyes ved nytegning av aksjer, eller ved at selskapets egne midler blir overført fra fri egenkapital (fondsemisjon). En nyemisjon fører til at selskapet tilføres ny kapital eller reduserer gjeldsbelastningen.

Hvordan utvikle relasjonskompetanse?

Hvordan utvikle relasjonskompetanse? Konklusjon: ​For å utvikle en god relasjon er det viktig å behandle den andre med respekt og verdighet, bygge tillit, være pålitelig, akseptere den andre som den er, lytte aktivt og vise interesse.

Hva er modellering og anvendelse?

Hva er modellering og anvendelse? Modellering og anvendelser En modell i matematikk er en beskrivelse av virkeligheten i matematisk språk. Elevene skal ha innsikt i hvordan modeller i matematikk brukes for å beskrive dagliglivet, arbeidslivet og samfunnet ellers. Modellering i matematikk handler om å lage slike modeller.

Hva kan man gjøre for å leve mer miljøvennlig?

Hva kan man gjøre for å leve mer miljøvennlig?
Kildesortere avfallet ditt. Bruke luktesansen før du kaster mat – unngå å kaste unødvendig, bruk restemat.Som forbruker:

Ikke kjøpe ting du ikke trenger.
Velge produkter med lang levetid og lavt energiforbruk.
Spise mer grønnsaker og mindre kjøtt.
Kjøpe lokale produkter.
Spise økologisk mat.

Hvordan kan man løse Plastproblemet?

Hvordan kan man løse Plastproblemet? Det monner det du gjør, og du kan gjøre mye! Enten direkte gjennom å redusere bruken av unødvendig plast, være bevisst hvilke produkter du bruker, si ifra til næringsliv og politikere om at du ønsker endring, og bli medlem eller på annet vis støtte miljøorganisasjoner som jobber for å løse plastproblemet!

Hva menes med verdibasert prissetting?

Hva menes med verdibasert prissetting? Verdibasert prising handler om hva som skaper verdi for kunden, og hvordan man kan fange opp denne verdien i prisen til produktene og tjenestene. For eksempel forsøker merkevarebygging å ta ut verdien av et merke gjennom «pris premium», uten at man vet hvor stor dette prispåslaget egentlig er.

Er det lov å kopiere nøkler?

Er det lov å kopiere nøkler? Det er også noen nøkler du i utgangspunktet har lov til å kopiere, men som du likevel må ha tillatelse fra eier av låsen for å kopiere. I utgangspunktet er det standardnøklene, som er de mest vanlige, du kan kopiere fritt, og systemnøklene du ikke får kopiert.

Hvordan være en god veileder?

Hvordan være en god veileder?
For å være en god veileder må du

være en god lytter.

være god til å stille åpne spørsmål.
vente med å gi råd.
gi den andre tid til refleksjon – tåle stillhet.

være interessert i det den andre sier.

være opptatt av den som skal veiledes.

være åpen for ulike løsninger.
tro at den andre best kan finne sine svar.