Hva består en nervecelle av hvilke deler?

Hva består en nervecelle av hvilke deler? En nervecelle består av et cellelegeme (cellekropp, soma), hvor cellekjernen er, og et varierende antall utløpere. Utløperne virker som et veinett mellom de ulike nervecellene, slik at de kan kommunisere med hverandre ved nerveimpulser. Utløperne er av to slag: dendritter og aksoner.

Hva er den lengste muskelen i kroppen?

Hva er den lengste muskelen i kroppen? Sartorius, også kalt skreddermuskelen, er kroppens lengste muskel. Den er lang og smal og går fra fremre øvre hoftespiss (spina iliaca anterior superior) i en spiral ned mot innsiden av kneet, hvor den går over i en vifteformet seneplate (gåsefoten, pes anserinus).

Hva er årsaken til cellulitt?

Hva er årsaken til cellulitt? Årsaker til cellulitt Tilstanden skyldes infeksjon med bakterier, som oftest stafylokokker eller streptokokker. En sjelden gang kan andre bakterier ligge til grunn for infeksjonen. Infeksjonen oppstår gjerne som komplikasjon til et sår, en hudskade eller en hudsykdom – for eksempel etter ett dyrebitt.

Hva skjer ved emfysem?

Hva skjer ved emfysem? Emfysem vil si at deler av lungene mister elastisitet og man får færre lungeblærer. Lungene får ikke presset ut luften skikkelig. Når du puster ut, blir noe gammel luft fanget i lungeblærene, slik at du ikke får inn full mengde frisk luft når du puster inn igjen.

Hva er egentlig Botox?

Hva er egentlig Botox? Botox er et muskelavslappende middel som brukes til behandling av en rekke tilstander i kroppen. Botox vil blokkere nerveimpulsene til de musklene stoffet er injisert i og dermed vil botox redusere kraftige sammentrekninger i musklene og redusere smertesignaler.

Hva finner man ut ved biopsi?

Hva finner man ut ved biopsi? Biopsi er en undersøkelse hvor legen henter ut en liten vevsprøve fra organet eller vevet man mistenker sykdom i. Vevsprøven som hentes ut sendes til analyse i mikroskop, dette gjør det mulig å stille svært nøyaktige og spesifikke diagnoser.