Hva er propaganda enkelt forklart?

Hva er propaganda enkelt forklart? Propaganda er bevisst manipulering av folks følelser og tanker ved hjelp av sterke virkemidler for å fremme bestemte oppfatninger og handlingsmønstre.

Hva er pronomen enkelt forklart?

Hva er pronomen enkelt forklart? Pronomen er en ordklasse med ord som står i stedet for andre ord. Et pronomen står vanligvis i stedet for et substantiv, eller det viser til noe eller noen i den situasjonen de brukes i.

Hva er egentlig plast?

Hva er egentlig plast? Plast er et syntetisk materiale (kunststoff) som lages gjennom polymerisasjon. Plast kan formes til fibre eller i filmer, og har mange bruksområder, fra industri til hverdagslige ting som skåler eller klær.

Hva feirer vi pinse for?

Hva feirer vi pinse for? Pinse er en kristen høytid som feires den sjuende søndagen etter påske. Den feires til minne om at Den hellige ånd, ifølge Det nye testamentet, kom til apostlene og lot dem snakke på andre språk og oppfatte fremmede språk som sitt eget. Slik kunne alle folkeslag forstå budskapet om Jesus.

Hva er pinnekjøtt laget av?

Hva er pinnekjøtt laget av? Pinnekjøtt eller saueribbe er en tradisjonell norsk julerett som baserer seg på ribbe av sau. Pinnekjøtt kjennetegnes først og fremst ved at kjøttet er tørket og i ulik grad saltet og røyket.

Hva er personnummeret mitt?

Hva er personnummeret mitt? De seks første sifrene viser fødselsdato i rekkefølgen dato, måned, år. De tre neste sifrene er individnummer hvor det tredje nummeret viser til kjønn, partall betegner kvinne og oddetall betegner mann. De to siste sifrene er kontrollsiffer. Personnummer er de fem siste sifrene i fødselsnummeret.

Hva er næringsstoffer lett forklart?

Hva er næringsstoffer lett forklart? Næringsstoffer er stoffer som tas opp av kroppen og er viktige for kroppens vekst og utvikling. I tillegg er de med på å opprettholde kroppens normale funksjoner. Det finnes to ulike grupper: Energigivende næringsstoffer: Fett, proteiner og karbohydrater er næringsstoffer som gir energi.

Hva er definisjonen på normer?

Hva er definisjonen på normer? Normer er forventninger og retningslinjer for atferd innenfor et samfunn eller en gruppe. Vi kan definere normer som de reglene som en gruppe er enige om gjelder for holdninger, verdier, tanker og atferd. Normer inngår i samfunnets etikk, grunnlaget for hvilke verdier fellesskapet bygger på.

Hva er farlig hvilepuls?

Hva er farlig hvilepuls? Normal hvilepuls for et voksent menneske ligger på 50-80 slag per minutt. Dersom hvilepulsen din er på 80-85 slag per minutt, er det et faresignal.

Hvordan vil du forklare ordet nirvana?

Hvordan vil du forklare ordet nirvana? Nirvana er lidelsens endelige opphør og frigjøring fra uvitenhet og videre reinkarnasjon, og dermed buddhismens frelsesmål. I indisk religion, og særlig i buddhismen, står nirvana i motsetning til samsara, den tilværelsen som er preget av fødsel og død og som derfor stadig forandrer seg.